Album Thanh Thúy – Tiếng Hát Thanh Thúy 6 (1975 – Vinyl RIP)

6009-9324

Please log in to your account, if available, to access more information.

Album này dung lượng rất cao 7GB nhưng nhạc thì không có chi tiết nghe như băng cát sét hồi xưa, phù hợp cho bạn nào thích nhạc trước 1975 và để sưu tầm.

Disc 1:

01.Thanh Thúy – Tiếng Xưa.dsf
02.Thanh Thúy – Mưa Nữa Đêm.dsf
03.Thanh Thúy – Ngăn Cách.dsf
04.Thanh Thúy – Nữa Đêm Ngoài Phố.dsf
05.Thanh Thúy – Đàn Trong Đêm Vắng.dsf
06.Thanh Thúy – Cho Người Vào Cuộc Chiến.dsf
07.Thanh Thúy – Tình Đời.dsf
08.Thanh Thúy – Hình Bóng Cũ.dsf

Disc 2:

01.Thanh Thúy – Đêm Giã Từ.dsf
02.Thanh Thúy – Xin Trả Lại Cho Người.dsf
03.Thanh Thúy – Men Rượu Ly Bôi.dsf
04.Thanh Thúy – Em Ơi Đừng Đến Nữa.dsf
05.Thanh Thúy – Nữa Đêm Thức Giấc.dsf
06.Thanh Thúy – Đèn Khuya.dsf
07.Thanh Thúy – Tàu Đêm Năm Cũ.dsf
08.Thanh Thúy – Tình Mẹ.dsf
09.Thanh Thúy – Biệt Ly.dsf