Album Xuân Hảo – Bản Tình Trầm (2019)

4526-3107

Please log in to your account, if available, to access more information.

Tracklist:

1. Tình Bơ Vơ
2. Rồi Mai Tôi Đưa Em
3. Mùa Đông Của Anh
4. Như Giọt Sầu Rơi
5. Còn Chút Gì Để Nhớ
6. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay
7. Tháng Giêng Và Anh
8. Niệm Khúc Cuối