Duolingo Plus là gói nâng cấp trải nghiệm của Duolingo. Với Duolingo Plus, bạn sẽ có những tiện ích sau:

👉trải nghiệm học không quảng cáo

👉có thể tải về các bài học trong ứng dụng để học ngoại tuyến

👉trái tim vô hạn

👉không giới hạn số lần thi vượt kỹ năng

👉khôi phục streak mỗi tháng

👉có bài kiểm tra tiến độ để kiểm tra quá trình học

 

[wpdm_package id=’4431′]