Bản sportify gần như full chức năng premium , chỉ có mỗi cái là không download offline nhạc được.

Unlocked Spotify Connect
Seek FWD button added to information bar/tablet mod
Visual ads blocked
Audio ads blocked
Seeking enabled
Unlimited shuffle
Choose any song
Extreme audio unlocked
Repeats enabled


Tính năng MOD

  • Đã mở khóa Spotify Connect
  • Nghe nhạc chất lượng cao 320kbps
  • Mở khóa chế độ lặp lại
  • Shuffle không giới hạn
  • Tìm kiếm bài hát yêu thích
  • Nghe bài nhạc bất kỳ mà bạn muốn
  • Chặn quảng cáo
  • Dark Amoled Theme

 

9455-0502