简影 là một nền tảng xã hội chia sẽ Video chỉnh sửa, tương tự như Tiktok. Với 简影 bạn sẽ được cung cấp một số kịch bản dựng sẳn để ghép ảnh hoặc chữ vào Video. Và một trong những trào lưu hot nhất hiện nay là ghép Hot Girl gái đẹp cầm bảng có hình của bạn giơ lên để mọi người cùng biết. Ai cũng nghĩ bạn là một nhân vật nổi tiếng.

 

[wpdm_package id=’1946′]

[wpdm_package id=’1858′]

Leave a Reply