Adobe Master Collection 2022 là một bộ ứng dụng đa phương tiện toàn diện như chỉnh sửa hình ảnh. thiết kế đồ họa vector, Thiết kế và phát triển trang web, Chỉnh sửa video và âm thanh, Thiết kế phim hoạt hình, hoạt hình, và nhiều hơn nữa được phát triển bởi Adobe.

Phiên bản Master Collection nó bao gồm file cài đặt tất cả các phần mềm của Adobe CC 2022 mới nhất, giúp bạn cài đặt, và tự động kích hoạt sau khi cài đặt xong. Trải qua rất nhiều cải tiến cả về tốc độ cài đặt, hoạt động của phần mềm, cho đến giao diện người dùng, rất đơn giản, chỉ việc mở lên, chọn phần mềm Adobe bạn muốn cài, và chờ đợi nó được cài đặt.

Detail:
Adobe Acrobat Pro DC 64-bit version 22.1.20142.
Adobe Acrobat Pro DC 32-bit version 22.1.20142.
Adobe Fresco version 3.6.0.926.
Adobe Illustrator 2022 version 26.3.1.1103.
Adobe InCopy 2022 version 17.3.0.061.
Adobe InDesign 2022 version 17.3.0.061.
Adobe Lightroom Classic version 11.4.0.202206021307.
Adobe After Effects 2022 version 22.4.0.56.
Adobe Animate 2022 version 22.0.6.202.
Adobe Audition 2022 version 22.4.0.49.
Adobe Bridge 2022 version 12.0.2.252.
Adobe Character Animator 2022 version 22.4.0.52.
Adobe Dimension version 3.4.5.4032.
Adobe Media Encoder 2022 version 22.4.0.53.
Adobe Photoshop 2022 version 23.4.1.547.
Adobe Premiere Pro 2022 version 22.4.0.57.
Adobe Premiere Rush version 2.3.0.832.
Adobe CC Library Helper version 3.19.9.19.
Adobe CCX Process Helper version 4.8.0.27.
Adobe CoreSync helper version 5.12.0.35.
Adobe Substance 3D Designer version 12.1.1.5825.
Adobe Substance 3D Painter version 8.1.0.1699.
Adobe Substance 3D Sampler version 3.3.1.1866.
Adobe Substance 3D Stager version 1.2.1.8098.
Adobe XD version 51.0.12.6.
Adobe CAI helper version 0.3.3.1.
Adobe Camera Raw helper version 14.4.0.70.

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: A9364