Enlight Pixaloop là một app chỉnh sửa ảnh đến từ Lightricks Ltd- nhà sáng tạo nên Facetune 2, Enlight Quickshot và rất nhiều app chỉnh sửa ảnh phổ biến khác trên di động. Trên thực tế, Enlight Pixaloop đã có sẵn trên App Store từ giữa năm 2018 và nhận về rất nhiều đánh giá tích cực

[wpdm_package id=’1632′]

Leave a Reply