XAPK là sự kết hợp giữa tệp tin APK và thư mục chứa dữ liệu (OBB) hoặc một tập hợp bao gồm nhiều tệp tin tương tự được đóng gói thành một tệp tin duy nhất có định dạng .XAPK

Thay vì cung cấp nhiều tệp khác nhau, nhà phát triển sẽ đóng gói chúng thành một tệp tin duy nhất dưới định dạng XAPK sẽ gọn gàng hơn. Bạn có thể tìm thấy và tải xuống tệp tin XAPK từ các trang web bên thứ ba như APKPure hoặc APKMirror.

 

[wpdm_package id=’3378′]