Các tính năng nâng cao của YouTube ReVanced:

YouTube ReVanced đang tiếp quản Vanced và là một ứng dụng YouTube đã được sửa đổi để bổ sung các chức năng nâng cao dựa trên phiên bản gốc. Trong đó bao gồm:
Dựa trên YouTube v17.22.36 mới nhất
Tùy chọn tính năng cho chủ đề tối để giảm căng thẳng cho mắt và pin.
Chặn tất cả quảng cáo video
Chặn tất cả quảng cáo hiển thị trên màn hình chính và phần bình luận.
Cho phép phát video trong nền hoặc ở chế độ Hình trong Hình (chỉ trên Android 8.0 trở lên)
Sắp được bổ sung Menu tùy chỉnh riêng như YouTube Vanced
Sắp có tính năng khôi phục nút không thích trên YouTube
Sắp có danh sách cho phép kênh dành cho quảng cáo video

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: Y8745