• Tác giả: Yasuda Kousuke
  • Thể loại: Drama, Horror, Psychological, Supernatural
  • Định dạng: MOBI, CBZ
  • Tình trạng: Completed 1 vol 6 chapters

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T10302