Detail:
ông Phương Tiêm Vân xuyên vào thế giới tu chân lại phát hiện thiết lập của mình không phù hợp làm nhân vật chính, cho rằng nhị sư đệ trọng sinh của mình, Ấn Phi Tinh, mới là nhân vật chính. Vốn định ôm chặt bắp đùi bự của nam chính để sống sót lại bị "đùi bự" một cước đạp rớt xuống vực, cũng vì vậy mà đặt chân lên con đường phản diện tu ma.Dịch Tương Phùng - tu ma Đại Thừa Kì ngây thơ đơn thuần, hoa hoa công tử Đông Phương Vu Khung - đại đệ tử Huyền Minh tông, Bốc Toán Thiên - cũng là một người xuyên không thành sứ giả của Thiên đạo,... đồng loạt lên sàn.Đại Hội Phục Ma được tổ chức, anh tài hội tụ, chính đạo và ma đạo đối đầu vô cùng căng thẳng. Đại đệ tử Tiêu Dao Môn trước kia, nay đã trở thành đại sư huynh ma giáo Bách Mị Giáo, Đông Phương Tiêm Vân rơi vào hoàn cảnh ngày càng nguy hiểm...

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: D9679