Files:

AUDIO-CTCHT-WAV.wav
VIDEO-CTCHT-2K-002.rar
HaiTu-ThankYouClip.MP4
MTP-ThankYouClip.MP4
PHOTOBOOK.pdf
POSTER CHỮ KÝ.jpg
Read Me.pdf
WALLPAPER
list.txt

./WALLPAPER:
phone-01.jpg
phone-02.jpg
phone-03.jpg
phone-04.jpg
phone-05.jpg
phone-06.jpg
phone-07.jpg
phone-08.jpg
phone-09.jpg
phone-10.jpg
screen-1.jpg
screen-10.jpg
screen-11.jpg
screen-2.jpg
screen-3.jpg
screen-4.jpg
screen-5.jpg
screen-6.jpg
screen-7.jpg
screen-8.jpg
screen-9.jpg

 

Album này là album mới nên mình sẽ không share , các bạn có thể mua tại : [MTP Entertainment]

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: M6619