Tracklist:

01.Mạnh Đình – Chuyện Giàn Thiên Lý.dsf
02.Mạnh Đình – Hồi Chuông Xóm Đạo.dsf
03.Mạnh Đình – Tôi Vẫn Cô Đơn.dsf
04.Mạnh Đình – Nếu Tôi Đưa Em Về.dsf
05.Như Quỳnh – Chuyên Hoa Sim.dsf
06.Sơn Tuyền – Sầu Lẻ Bóng.dsf
07.Mạnh Đình – Mưa Chiều.dsf
08.Sơn Tuyền – Đừng Nói Yêu Tôi.dsf

[wpdm_package id=’3429′]