Tracklist:

01.Vũ Khanh – Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về.dsf
02.Vũ Khanh – Lá Đổ Muôn Chiều.dsf
03.Vũ Khanh – Cô Láng Giềng.dsf
04.Vũ Khanh – Sang Ngang.dsf
05.Vũ Khanh – Tiễn Đưa.dsf
06.Vũ Khanh – Áo Lụa Hà Đông.dsf
07.Vũ Khanh – Tình Khúc Buồn.dsf
08.Vũ Khanh – Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa.dsf

 

[wpdm_package id=’3504′]