Detail:
01. Đến Cùng Tận - Hà Anh Tuấn.flac
02. Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ (duet with Tuấn Ngọc) - Hà Anh Tuấn.flac
03. Lời Từ Biệt - Hà Anh Tuấn.flac
04. Ngỡ Như - Hà Anh Tuấn.flac
05. Giấc Mơ - Hà Anh Tuấn.flac
06. Xin Lỗi (duet with Tuấn Ngọc) - Hà Anh Tuấn.flac
07. Một Mình Một Sớm Ban Mai - Hà Anh Tuấn.flac
08. Thành Phố Sương - Hà Anh Tuấn.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: N9691