Tracklist:
Album Share by Nhân Nguyễn

01. Phòng Trống.flac
02. Một Màu.flac
03. Cứ Để Ngày Mai.flac
04. Cuộc Đời Còn Bao Nhiêu Điều Mình Sẽ Mãi Chưa Làm.flac
05. Ngày Ấy Và Sau Này.flac
06. Giả.flac
07. Lần Thứ Hai.flac
08. Một Câu.flac
09. Ánh Sáng.flac
10. Chờ (Điều Tốt Nhất).flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: N7647