Preview:
Detail:
01. If It (Instrumental) - TOFU .flac
02. Nhiều Hơn Một Thế Giới - D Blue [Hi-res].flac
03. Một Thuở Thanh Bình - Tùng TeA [Hi-res].flac
04. 1 Vòng - Tùng TeA [Hi-res].flac
05. Những Ô Cửa Màu - TaynguyenSound [Hi-res].flac
06. Chuyện Trò - PC [Hi-res].flac
07. Ghé Qua (Rapcoustic) - TaynguyenSound [Hi-res].flac
08. Có Một Người Luôn Cười Khi Anh Đến - TOFU [Hi-res].flac
09. Gió Bụi - Tùng TeA [Hi-res].flac
10. Mây Lang Thang - TaynguyenSound [Hi-res].flac
11. Cho Những Gì Ta Yêu - Tùng TeA [Hi-res].flac
12. Thôi Trễ Rồi Chắc Anh Phải Về Đây - Tùng TeA [Hi-res].flac
13. Sóng Biển - TaynguyenSound .flac
14. Qua Những Tiếng Ve - TaynguyenSound .flac
15. Mắt Biếc - TaynguyenSound .flac
16. Đi Qua Hoa Cúc - TaynguyenSound .flac
17. Già Cùng Nhau Là Được - TaynguyenSound .flac
18. Túy - TaynguyenSound .flac
19. Lãng Du - TaynguyenSound .flac
20. Dừng Chân Đứng Lại - TaynguyenSound .flac
21. If It - TOFU .flac
22. Sóng Tình - TaynguyenSound .flac
23. Hương Rừng - TaynguyenSound .flac
24. Cổ Điển (Classic Love) - TaynguyenSound .flac
Cover.jpg

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T9012