Detail:
01. Chuyện những người yêu xa - Vũ (Hi-res).flac
02. Do Ai - Vũ.flac
03. Đợi - Vũ (Hi-res).flac
04. Đông Kiếm Em - Vũ.flac
05. Lạ Lùng - Vũ.flac
06. Mùa Mưa Ngâu Nằm Cạnh - Vũ.flac
07. Ngỡ Như Là - Vũ.flac
08. Phút Ban Đầu - Vũ.flac
09. Tâm Sự Của Ta - Vũ.flac
10. Đã Từng Là - Vũ (Hi-res).flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T2716