• Bước 1 vào trang Microsoft Azure Information Protection nhập email công ty hoặc trường học của bạn.

  • Làm theo các bước hướng dẫn đến bước tải file như hình bên dưới thì dừng lại.

  • Khi hoàn thành hết các bước , sign out profiles ở trình duyệt edge và sign in lại.