Tổng hợp các công cụ và link liên quan cho người mới sử dụng wordpress. Thứ tự phần mềm như plugin sẽ được ưu tiên sắp xếp từ trên xuống.

Phần mềm FTP ( để connect giữa máy tính và server):

Phần mềm Editor:

Download WordPress: https://wordpress.org/download./

Download Template Kit:

Download Plugin WordPress: