JetBrains PyCharm Pro là một trong những môi trường phát triển Python tốt nhất với khả năng và trí thông minh cao trong việc chỉnh sửa, khắc phục sự cố, tự động hoàn thành, sửa lỗi…

PyCharm cung cấp tính năng hoàn thành mã thông minh, kiểm tra mã, đánh dấu lỗi nhanh chóng và sửa lỗi nhanh chóng, cùng với khả năng tái cấu trúc mã tự động và khả năng điều hướng phong phú.

PyCharm hỗ trợ các framework tuyệt vời cho phát triển web hiện đại như Django, Flask, Google App Engine, Pyramid và web2py.

PyCharm tích hợp với IPython Notebook, có bảng điều khiển Python tương tác và hỗ trợ Anaconda cũng như nhiều gói khoa học bao gồm matplotlib và NumPy.

Ngoài Python, PyCharm hỗ trợ JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, Cython, SQL, HTML / CSS, ngôn ngữ mẫu, AngularJS, Node.js, v.v.

Version:
v2023.1.3 [Windows / Mac / Linux]

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: P10391