Tracklist:

Bao Anh – Anh Muon Em Song Sao.flac
Bao Anh – Bay Gio Em Hieu.flac
Bao Anh – Cau Chuyen Ngay Mua.flac
Bao Anh – Cham Vao Qua Khu.flac
Bao Anh – Chi Co The La Anh.flac
Bao Anh – Con Tim Dai Kho.flac
Bao Anh – Giac Mo Khong Em.flac
Bao Anh – Hay La Minh Chia Tay.flac
Bao Anh – Khoanh Khac Ay.flac
Bao Anh – Lan Dau.flac
Bao Anh – Minh Yeu Nhau Bao Lau.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T2617