Tracklist:

01. Blackout.flac
02. So Is the Day.flac
03. Blackbird Fantasy.flac
04. Square One.flac
05. Villain Vanguard.flac
06. Bang Bang.flac
07. What Now.flac
08. I Want to Break Free.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: N6376