Tracklist:
Album share by Phan Thắng

01. Bao Nhiêu.flac
02. Em Đừng Khóc.flac
03. Giá Như.flac
04. Ms. May ( feat. Magazine ).flac
05. Vùng Ký Ức.flac
06. Mộng Du.flac
07. Qua Khung Cửa Sổ.flac
08. Một Cái Tên (feat. Orange).flac
09. Mascara.flac
10. Đường Chân Trời.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: C7581