Preview:
Detail:
01 Mưa Hồng - Diệu Hiền.flac
02 Lãng Du - Diệu Hiền.flac
03 Hương Xưa - Diệu Hiền.flac
04 Cánh Buồm Xa Xưa - Diệu Hiền.flac
05 Kỷ Niệm - Diệu Hiền.flac
06 Đồi Sim - Diệu Hiền.flac
07 Khúc Hát Thanh Xuân - Diệu Hiền.flac
08 Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên - Diệu Hiền.flac
09 Thu Vàng - Diệu Hiền.flac
10 Em Sợ Cơn Mưa Đời - Diệu Hiền.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T8412