Tracklist:

01 – Elvis Phương – LK Tôi muốn & Yêu người yêu đời & Thương nhau ngày mưa.flac
02 – Elvis Phương – Về đây nghe em.flac
03 – Elvis Phương – Mười năm tình cũ.flac
04 – Elvis Phương – Trăm nhớ ngàn thường.flac
05 – Elvis Phương – Áo lụa Hà Đông.flac
06 – Elvis Phương – Riêng một góc trời.flac
07 – Elvis Phương – Duyên kiêp.flac
08 – Elvis Phương – Lâu đài tình ái.flac
09 – Elvis Phương – Thuyền và biên.flac
10 – Elvis Phương – Bài thánh ca buồn.flac