Album mình tông hợp từ nhiều nguồn, có những bài chất lượng chỉ MP3 320 những chắc là dung lượng tốt nhất rồi.

Detail:
01. Bại Tướng.flac
02. Một Mùa Đông Qua (Remix).flac
03. Hạnh Phúc Đơn Giản Lắm.flac
04. Hẹn Yêu.flac
05. Lời Hứa Bay Đi (feat. Freak D).flac
06. Lựa Chọn Mai Sau.flac
07. Một Mùa Đông Qua.flac
08. Tiều Phu Và Công Chúa (feat. Freak D).flac
09. Bầu trời năm ấy vẫn xanh, em giờ đã phải lòng ai.flac
10. Bại Tướng (Beat).flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: F9009