Tracklist:
01 – George Benson – No One Emotion.flac
02 – George Benson – Please Don’t Walk Away.flac
03 – George Benson – I Just Wanna Hang Around You.flac
04 – George Benson – Nothing’s Gonna Change My Love for You.flac
05 – George Benson – Beyond the Sea (La Mer).flac
06 – George Benson – 20-20.flac
07 – George Benson – New Day.flac
08 – George Benson – Hold Me.flac
09 – George Benson – Stand Up.flac
10 – George Benson – You Are the Love of My Life.flac

 

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: #8059