Tracklist:

01 Espresso (feat. Ha Okio).flac
02 Co Gai Ben Kia Pho (feat. Ha Okio).flac
03 Red Car.flac
04 Ca Phe Mang Di.flac
05 Pho.flac
06 Stressts Rhythm (feat. Ha Okio).flac
07 Nga Tu (feat. Ha Okio).flac
08 Selfie (feat. Ha Okio).flac
09 Mua Nang Sai Gon.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: S5116