Preview:
Detail:
01. Có Chàng Trai Viết Lên Cây.flac
02. Xuân Thì.flac
03. Thương Em.flac
04. Cô Gái Và Cây Dương Cầm.flac
05. An.flac
06. Ngày Chưa Giông Bão.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T3791