Tracklist:

01 Thuo Ay Co Em.flac
02 Duyen Kiep.flac
03 Tinh Cam.flac
04 Ky Niem.flac
05 Ao Lua Ha Dong.flac
06 Tinh Bo Vo.flac
07 Khoc Mot Dong Song.flac
08 Roi Day Anh Se Dua Em Ve Nha.fl
09 Toi Dua Em Sang Song.flac
10 Muoi Nam Tinh Cu.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: V3026