Tracklist: 

01 – Nàng Đến Nghe Concert Của Tôi.flac
02 – Mượn Người Một Đoạn Đường.flac
03 – Nói Xa Là Xa.flac
04 – Thư Tình.flac
05 – Năm Tháng Vội Vã.flac

4756-0009