Tracklist:

01 Hoang Thục Linh – Thien Thần Trong Truyện Tranh.flac
02 Hoang Thục Linh – Phut Giay Hạnh Phuc.flac
03 Hoang Thục Linh – Tinh Pha Le.flac
04 Hoang Thục Linh – Thoi Đừng Chiem Bao.flac
05 Hoang Thục Linh – Yesterday Once More.flac
06 Hoang Thục Linh – Mua Đong Im Lặng.flac
07 Hoang Thục Linh – Bong Đem Cuộc Tinh.flac
08 Hoang Thục Linh – Xin Lam Người Hat Rong.flac
09 Hoang Thục Linh – Lam Sao Em Biết.flac
10 Hoang Thục Linh – Đưa Em Tim Động Hoa.flac

 

6402-1617