Tracklist:

01 – Amee – gr8teful (intro)
02 – Amee – yêu thì yêu không yêu thì yêu
03 – Amee – xuân hạ thu đông rồi lại xuân
04 – Amee – nàng thơ… trời giấu trời mang đi
05 – Amee – từ thích thích thành thương thương
06 – Amee – anh nhà ở đâu thế
07 – Amee – sao anh chưa về nhà

 

4587-9127