Tracklist:

01. Co Khi Nao (Somewhen).flac
02. Mot Ngay Moi (A New Day).flac
03. Loi Nhan Nhu (The Message).flac
04. Broken Heart.flac
05. Nhung Ngay Thu 7 Trong Nam (Every Saturday of the Year).flac
06. Mot Ngay Cua Yeu Thuong (A Day of Love).flac
07. Lo Hen (Missed Appointment).flac
08. Co Khi Nao (Remix) [Somewhen Remix].flac
09. Van Mong Duoc Ben Anh (Still Wishing to Be With You).flac
10. Something in You.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: B6599