Tracklist:
Album share by Dũng Quang Lê

01 – Ở Đó – Thoại 004
02 – Dạo Gần Đây – Thoại 004
03 – Người Thị Phi – Thoại 004
04 – Chuyện Làng Bên – Thoại 004

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T6736