Tracklist:
Album share by Nhật Nguyên

01 – Kiên Trịnh – Tôi Biết Em Không Biết.flac
02 – Kiên Trịnh – Con Chim Sâu.flac
03 – Kiên Trịnh – Bên Trái.flac
04 – Kiên Trịnh – Nghe Nhạc Anh Mỗi Khi Buồn.flac
05 – Kiên Trịnh – Con Giời.flac
06 – Kiên Trịnh – Quán Cơm Ngày Mưa.flac
07 – Kiên Trịnh – Tại Sao-.flac
08 – Kiên Trịnh – Thư Của Gió.flac