Tracklist:
Album được share by Tuấn Hoàng

Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 01 – Samba Pa Ti.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 02 – Daniel.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 03 – Moonlight Serenade.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 04 – Daydream.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 05 – Leavin’ on a jet plane.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 06 – Sealed with akiss.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 07 – Lay down Sally.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 08 – Bridge over troubled water.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 09 – Your song.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 10 – Stairway to heaven.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 11 – Nobody does it better.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 12 – Only you.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 13 – Albatross.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 14 – Clair.flac
Klaus & Jurgen Spannhoff [Guitar On Tour] 15 – Salzburg Blues.flac

Album này mình không share public