Tracklist:
Album share by Lưng To

01.Hoa No Ve Dem – Lan Anh.flac
02.Xom Dem – Lan Anh.flac
03.Chuyen Tau Hoang Hon – Lan Anh.flac
04.Hai Vi Sao Lac – Lan Anh.flac
05.Mua Dem Tinh Nho – Lan Anh.flac
06.Hai Chuyen Tau Dem – Lan Anh.flac
07.Yeu Mot Minh – Lan Anh.flac
08.Chuyen Ba Mua Mua – Lan Anh.flac
09.Con Duong Xua Em Di – Lan Anh.flac