Album share by Ngọc Bảo

Tracklist:

Lân Nhã – Chiều Một Mình Qua Phố.flac
Lân Nhã – Chỉ Còn Mình Anh.flac
Lân Nhã – Con Của Cha Ơi.flac
Lân Nhã – Dĩ Vãng Nhạt Nhòa.flac
Lân Nhã – Hoa Nào Anh Quên.flac
Lân Nhã – Hoa Tàn.flac
Lân Nhã – Không Khóc Ở Sài Gòn.flac
Lân Nhã – Khúc Nhạc Buồn.flac
Lân Nhã – Kỷ Niệm Nào Vội Tan.flac
Lân Nhã – Lại Gần Hôn Anh.flac
Lân Nhã – Mơ Mộng.flac
Lân Nhã – Mưa Hồng.flac
Lân Nhã – Một Thuở Yêu Người.flac
Lân Nhã – Những Tiếng Thở Dài.flac
Lân Nhã – Tình Nồng.flac
Lân Nhã – Về Nơi Bắt Đầu.flac
Lân Nhã – Vệt Nắng.flac

7584-9342