Tracklist:

01. Microwave – Bay 2.wav
02. Microwave – Chung Một Con Đường.wav
03. Microwave – Phai.wav
04. Microwave – Say.wav
05. Microwave – Đừng.wav
06. Microwave – Quên.wav
07. Microwave – Sai.wav
08. Microwave – Nhớ.wav
09. Microwave – Xin.wav
10. Microwave – Khúc Xuân Thịnh Vượng.wav

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: #3272