Tracklist:
Album Share by グエン ジヤン

01. Minh Tuyet – LK Đã Không Yêu Thì Thôi & Đã Không Còn Hối Tiếc.flac
02. Minh Tuyet – LK Tình Xa Khuất.flac
03. Minh Tuyet – Thầm Gọi Tên Anh.flac
04. Minh Tuyet – LK Người Thứ Ba & Sao Anh Ra Đi.flac
05. Minh Tuyet – Chờ Một Tiếng Yêu.flac
06. Minh Tuyet – Bức Tranh Tiền Kiếp.flac
07. Minh Tuyet – Từng Yêu.flac
08. Minh Tuyet – Để Cho Em Khóc.flac

 

8762-1023