Album share by Lộc Lê

 

Tracklist: 

01. Nguyễn Văn Chung, Thanh Goll – Forgetfulness Potion.flac
02. Nguyễn Văn Chung, Kim Ngân – Healing Spell.flac
03. Nguyễn Văn Chung, Thanh Goll – Purification.flac
04. Nguyễn Văn Chung, Thanh Goll – Sleep Chant.flac
05. Nguyễn Văn Chung, Thanh Goll – Morning Blessings.flac
06. Nguyễn Văn Chung, Thanh Goll – A New Beginning.flac

 

Album này là album mới nên mình sẽ không share public, bạn nào có điều kiện hãy mua đĩa gốc để ủng hộ tác giả, album nghe rất hay.