Preview:
Detail:
01. Phương Anh - Bài Không Tên Số 4 [Vũ Thành An].flac
02. Phương Anh - Chờ Người [Lam Phương].flac
03. Phương Anh - Một Cõi Tình Phai [Ngô Thụy Miên].flac
04. Phương Anh - Sang Ngang [Đỗ Lễ].flac
05. Phương Anh ft Tuấn Anh - Vết Thương Cuối Cùng [Diên An].flac
06. Phương Anh - Hoa Vàng Mấy Độ [Trịnh Công Sơn].flac
07. Phương Anh - Giấc Mơ Mùa Thu [Võ Thiện Thanh].flac
08. Phương Anh - Bản Tình Cuối - [Ngô Thụy Miên].flac
09. Phương Anh - Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh [Châu Đăng Khoa].flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: M3243