Preview:
Detail:
1. Intro- Sau 03 Nam.flac
2. Qua Ngay Mai.flac
3. Say You Do (2018).flac
4. Ve Voi Em Di (2018).flac
5. Di Ve Dau (2018).flac
6. My Everything (2018).flac
7. Over You (2018).flac
8. I Lab You (2018).flac
9. Em Khong The (2018).flac
10. Vi Toi Con Song (2018).flac
11. Ta Cam On (2018).flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: C3004

Leave a Reply