Tracklist:

01. Trần Thu Hà – Ảo Ảnh.flac
02. Trần Thu Hà – Xin Thời Gian Qua Mau.flac
03. Trần Thu Hà – Tình Tự Mùa Xuân.flac
04. Trần Thu Hà – Cho Em Quên Tuổi Ngọc.flac
05. Trần Thu Hà – LK Cô Đơn & Bơ Vơ.flac
06. Trần Thu Hà – Tình Yêu Đến Trong Giã Từ.flac
07. Trần Thu Hà – Hương Xưa.flac
08. Trần Thu Hà – Giọt Lệ Cho Ngàn Sau.flac
09. Trần Thu Hà – Vết Thương Cuối Cùng.flac
10. Trần Thu Hà – Người Em Sầu Mộng.flac
11. Trần Thu Hà – Nỗi Lòng Người Đi.flac
12. Trần Thu Hà – LK 60 Năm Cuộc Đời & Nếu Có Yêu Tôi.flac

 

6357-6169