Tracklist:

01 – Tuấn Anh – Nửa Hồn Thương Đau.flac
02 – Tuấn Anh – Sang Ngang (feat. Minh Tâm).flac
03 – Tuấn Anh – Kiếp Đam Mễ.flac
04 – Tuấn Anh – Bài Không Tên số 7.flac
05 – Tuấn Anh – Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên.flac
06 – Tuấn Anh – Trăm Nhớ Ngàn Thương.flac
07 – Tuấn Anh – Kiếp Cầm Ca (feat. Minh Tâm).flac
08 – Tuấn Anh – Như Đã Dấu Yêu (feat. Phương Anh).flac
09 – Tuấn Anh – Bài Cuối Cho Người Tình.flac

2030-6263