Tracklist:
Share album by グエン ジヤン

01-Anh đến thăm em đêm 30-Tuấn Hiệp.flac
02-Tình lỡ-Tuấn Hiệp.flac
03-Rừng chưa thay lá – Với Hà Vân-Tuấn Hiệp.flac
04-Áo lụa Hà Đông-Tuấn Hiệp.flac
05-Mộng sầu-Tuấn Hiệp.flac
06-Kẻ đau tình-Tuấn Hiệp.flac
07-Anh còn nợ em-Tuấn Hiệp.flac
08-Còn chút gì để nhớ-Tuấn Hiệp.flac
09-Người đàn bà đi nhặt mặt trời-Tuấn Hiệp.flac

5660-0783