Tracklist:
Album share by Tien Nhat

01. 左手指月_(Cover_萨顶顶)-祖娅纳惜-53885609.flac

02. 左手指月-陈小满-83406046.flac

03. 左手指月-黄霄雲-93464491.flac

04. 左手指月(cover:萨顶顶)-J_H_赵昕-83573552.flac

05. 左手指月(Live)-黄霄雲-60163301.flac

06. 左手指月(纯享版)-黄霄雲-66669941.flac

07. 左手指月(纯音乐)-王英涛-89511073.flac

08. 薩頂頂 – 左手指月 (電視劇《香蜜沉沉燼如霜》片尾曲).flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T7595