Tracklist:

01 Ru 9 – Bằng Kiều.flac
02 Bài Đồng Dao Của Hà – Nguyên Hà.flac
03 Có Lúc – Bằng Kiều.flac
04 Một Ngày – Trần Thu Hà.flac
05 Nhớ – Lê Hiếu.flac
06 Dạ Khúc – Nguyên Hà.flac
07 Anh Tan Trong Mắt Em – Lê Hiếu.flac
08 Em Về Tinh Khôi – Trần Thu Hà.flac
09 Đền Nhau – Nguyên Hà.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: #7685